Sekcja Prawa Konstytucyjnego TBSP UJ Aktualności O sekcji Zajęcia dydaktyczne Konkurs przedmiotowy Konferencje naukowe Publikacje sekcji Spotkania

AKTUALNOŚCI

Otrzymaliśmy wyniki II etapu tegorocznego konkursu przedmiotowego z prawa konstytucyjnego. Można je pobrać stąd. Informacja o dacie uroczystości wręczenia nagród dyplomów zostanie podana w późniejszym terminie. W razie wszelkich wątpliwości proszę pisać. Gratulujemy! [27 IV 2009]


II etap konkursu odbędzie się w poniedziałek, 20 kwietnia o godz. 12:45 w Sali Audytoryjnej Pałacu Larisha przy ul. Brackiej 12, a nie jak wcześniej zapowiadano 17 kwietnia. [9 IV 2009]


Wyniki konkursu znajdują się tutaj. Do udziału w drugim etapie zapraszamy osoby, które uzyskały 24 lub więcej punktów. W razie błędnego odczytania pseudonimu prosimy o kontakt. Test wraz z kluczem odpowiedzi można pobrać stąd. [8 IV 2009]


Program tegorocznej konferencji, któa odbyła się 3-4 kwietnia, znajduje się tu. [5 IV 2009]


Sekcja Prawa Konstytucyjnego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ zaprasza do wzięcia udziału w konferencji:

Prawa i wolności człowieka i obywatela. Dorobek 20 lat przemian prawno-ustrojowych.

Konferencja odbędzie się w Krakowie, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Terminy:

 • Termin konferencji: 3-4 kwietnia 2009 r.
 • Termin zgłoszeń tematów referatów: 28 lutego 2009 r.
 • Termin nadsyłania streszczeń referatów: 20 marca 2009 r.

  Konferencja adresowana jest w szczególności do pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz wszystkich osób chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa konstytucyjnego.

  Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji proszone są o nadsyłanie z zachowaniem podanych terminów zgłoszeń zawierających temat referatu, wraz z krótkim streszczeniem poruszanego zagadnienia na adres: b.widla[AT]uj.edu.pl. Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru najciekawszych tematów. Wszelkie pytania prosimy kierować do na adres Sekcji konstytucja[AT]tbsp.pl.

  Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo pobrania opłaty w wysokości nie większej, niż 40 zł od referentów wyrażających chęć opublikowania referatu w materiałach pokonferencyjnych.

  Organizatorzy są otwarci na wszelkie propozycje tematów wystąpień. Proponują referentom następujące zagadnienia:

  • funkcjonowanie klauzuli demokratycznego państwa prawnego w poprzednim i obecnym porządku konstytucyjnym,
  • spory o kształt konstytucyjnej regulacji praw i wolności w trakcie prac nad konstytucją z 2 kwietnia 1997 r.,
  • relacje między poszczególnymi konstytucyjnymi prawami i wolnościami,
  • rola Trybunału Konstytucyjnego w kształtowaniu systemu ochrony praw i wolności,
  • rola Rzecznika Praw Obywatelskich w kształtowaniu systemu ochrony praw i wolności,
  • Rzecznik Praw Dziecka – instytucja zbędna czy niedoceniana?
  • wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na kształtowanie się systemu ochrony praw i wolności człowieka w Polsce,
  • przyszłość Karty Praw Podstawowych UE,
  • skarga konstytucyjna jako środek ochrony konstytucyjnych praw i wolności,
  • rola ogólnych zasad (ochrona godności człowieka, ochrona wolności, zasada równości) w polskim systemie konstytucyjnych praw i wolności.

  Mile widziane będą także referaty dotyczące bardziej szczegółowych kwestii wiążących się z prawami i wolnościami, w szczególności traktujące o:

  • prawie do ochrony życia,
  • prawie do sądu,
  • wolności sumienia i religii,
  • prawie do wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami,
  • prawie dostępu do dokumentów dotyczących swojej osoby i ograniczeniach gromadzenia informacji o obywatelach,
  • wolności zrzeszania się,
  • prawie dostępu do służby publicznej,
  • wolności wyrażania poglądów,
  • wolności badań naukowych,
  • wolności twórczości artystycznej,
  • wolności korzystania z dóbr kultury.

  Szczególnie mile widziane będą wystąpienia o charakterze prawnoporównawczym.


  Starsze wiadomości

 • html&gfx: <")>><