Sekcja Prawa Konstytucyjnego TBSP UJ Aktualności O sekcji Zajęcia dydaktyczne Konkurs przedmiotowy Konferencje naukowe Publikacje sekcji Spotkania

PUBLIKACJE

Na przestrzeni lat członkowie sekcji byli wielokrotnie autorami i redaktorami publikacji naukowych, a także materiałów do nauki prawa konstytucyjnego. Oto kilka z nich:

Konstytucja RP. Próba oceny i podsumowania z perspektywy dziesięciolecia stosowania (materiały pokonferencyjne)

red. Katarzyna Górka, Tomasz Litwin

Wydawnictwo UJ, Kraków 2008

Prawo konstytucyjne: testy dla studentów

red. Paweł Byrczek

I wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2007; II wyd. w przygotowaniu

Prawo konstytucyjne: repetytorium

red. Alicja Poczatenko, Marcin Wystrychowski

I wyd. Zakamycze, Kraków 2003; II wyd. Zakamycze, Kraków 2004

Prawo konstytucyjne : kazusy z rozwiązaniami

red. Marcin Czapnik, Paulina Hans, Olga Horwath

I wyd. Zakamycze, Kraków 2005; II wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2007

html&gfx: <")>><